آخــرین پلاک

شعر و سرود اهلبیت علیه السلام همراه با سبـک

واحدفاطمیه92

***بستر***

چند وقته  رو می گیری تـو خـونه راه نمی ری

این رنگ و روی زردت میگه داری می میری

داری می سوزی تو تب نفس نداری امشب

اشک چشات می ریزه رو گونه های زینب

شرمنده میشم تا می بینم حـال تـو رو

وقتی می پرسن بچه ها احوال تو رو

 

بلند شو از تو بسترچشم وچراغ خونه

لباستو عــوض کن  آخــــه  دم اذونـه

چادرســیــاه خــاکـیــت کـنـار جـا نمازه

آروم پاشو که پهلوت نـریزه خون تازه

آروم بلند خوب میدونم سخته برات

 

***شهادت***

خیلی منو سوزنده این لحظه های آخـر

جدایی از تو سخته ای دخـتـر پیــمـــبر

دل علی رو خوش کــن فــاطمه با یه لبخند

یه بار دیگه صدام کن سخته برا تو هر چند

وقتی بری فاطمه جان دورمو غربت می گیره

کاشـکی مـی شد دعا کنی جای تو حیدر بمیره

روز علی رو شب نکن

خون بـه دل زینب نکن

حسین وجون به لب نکن2

چرا چشاتو بستی من حیدرم عزیزم

بارفتنت چه خاکی باید به سر بریزم

مظلوم روزگارم جز تو کسی ندارم

تو به جون  زینب گره نزن به کارم

بعد تو هیچ کی به خدا نمی مونه پای علی

پرپر نزن پیش چشام  ای دین ودنیای علی

روز علی رو شب نکن

خون بـه دل زینب نکن

حسین وجون به لب نکن2

 

 

***فراق پیامبر(ص)***

خزون شده بهارم از غصه ی فراقت

آروم نمیشه قلبم مرهــم نـداره داغت

دوبــاره بــی قـرارم هــوای گریه دارم

هی از نفس می افتم کاشکی نبینه یارم

بـا این هـمـه درد بـعـیـده زنــده بمـونم

چند وقـتـه بـابـا عجل وفاتی می خونم

بــابــا شکــست بال وپرم

خون می ره از چشم ترم

دلنگرون  حیدرم2

رفتی وتنها مونده حیدر میون غربت

اینا نگه نداشتن بابا یه روزم حرمت

سقیفه برپا کردن خون به دل ما کردن

قلـــبــاشــونـو اسیر حـاجت دنیا کردن

قرار گذاشتن رو حق ما پا بزارن

اهل مدینه علی رو تـنـهــا بزارن

بــابــا شکــست بال وپرم

خون می ره از چشم ترم

دلنگرون  حیدرم2

***کوچه***

دلم گرفته مادر از قلب سنگ کوچه

نمیشه رد بشیم از مسیر تنگ کوچه

ما رو نـداره باور این دشـــمــن پـیــمـبـر

کاشکی بابام علی بود راها رو بسته مادر

از آل حـیـدراین بـی وفـا عقده داره

مادر می ترسم دستای سنگینی داره

پاشو وگرنه جون می دم

راهـوبهـت نشون می دم

چـادرتـو تکـون می دم2

چیزی نمونده مادرازضربه هاش بمیری

قبــاله ی فـــدک رو نمی شه پس بگیری

به  سـمــت خــونه برگــرد حـیا نداره نامرد

از رو زمین بلند شو داری می میری از درد

کور میشدم کاش چی اومده وای به سرت

شـرمنـده ام من خــاکی شــده بال و پرت

پاشو وگرنه جون می دم

راهـوبهـت نشون می دم

 

چـادرتـو تکـون می دم2

 

[ جمعه شانزدهم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 18:58 ] [ محسن طالبی پور ] [ ]
زمینه فاطمیه92

طلیعه فاطمیه

 

خونه چشای ترم تو روضه ی مادرم

می ریزم خاک غم دوباره رو سرم۲

دل تنگم داره می خونه (وای مادر۳)

نـالـه هـام باز تا آسمونه (وای مادر۳)

دل من روضه خونه

نــزنــــیـــــد تازیونه

مــــادر مـن جوونـه

مادرم وای مادرم۳

ریخته بودن سرتو وای پیش همسرتو

کشیدن روی خـــاک تــــــن یاورتو۲

 همه بــاهـم دل گـلاتو (لرزوندن۳) 

بی حیاها در خونتو(سوزوندن۳)

نون حیدررو خوردن

به جاش هیـزم آوردن

حرمـت دیـن و بردن

مادرم وای مادرم۳

فراق پیامبر(ص)

رفتی واین زمونه قــاتـــل جــونمونه

شب و روز دلــم ازغم تو می خونه۲

تو که رفـتـی گــریه برا تو(شد کارم۳)

بی قراری تو روضه ی تو(شدیارم۳)

بابا اجـرت ادا شد

سهم من ناله هاشد

سیــلی بی هوا شد

امون ازاین بی کسی۳

حرف تو رو شنیدن پاشونو پس کشیدن

هـــمـــه یـک شـبه از علی دل بریدن۲

داره خون ازگوشه ی چشام(می باره۳)

آخه بـــابـــا عــلی غریب و(بی یار۳)

اونی که یار دینه

امیرالــمــونـیـنه

حالاخونه نشینه

امون از این بی کسی۳

 کوچه

حالی نمونده برات خسته شدن نفسات

پاشواز رو زمین تا بشم من عصات۲

زیـر چـــادر چــرا ستاره (می چینی۳)

پاشو مادرچـرا روی خاک(می شین۳)

مـادر دلشـکــســته

نگو کــه رد دسـته

روی گونت نشسته

مادربی پناهم۳

تا سند و نگیره از سرراه  نمی ره

دعــا کــن مـــادرم حـسنت بمیره۲

داری ازدردبا کمر خم (راه میری۳)

اگــه بــازم سیلی بزنه (می میری۳)

شـده پـاره قــبـــاله

نزن اینقد تــو ناله

شدی همرنگ لاله

مادربی پناهم۳

بلال

دل می زنه پروبال وقت اذون بلال

عاشقونه بخون شده وقت وصال۲

بااذونت دوباره دلم(شدمضطر۳)

زنده شد بازه خاطره های(پیغمبر۳)

بگوالله اکبر

همیشه گفت پیمبر

بمونیدپای حیدر

اشهد ان حیدر۳

خیلی سوزونددلم و برد همه حاصلم و

می شکست با لگد شاخه ی گلم و۲

می کشوندن پیشم علی رو(این مردم۳)

می سوزونــــــدن در خونمو(باهیزم۳)

توی نامهربونی

توی سن جوونی

قامتم شد کمونی

اشهد ان حیدر۳

 درودیوار

 وقتی که درروشکست فاطمه ازپا نشست

کینه ها بـــا طـناب دست حیدر و بست۲

همه دیدن حق علی رو(دزدیدن۳)

پیش چشم فاطمه بهش(خندید۳)

خاک عالم به سرشد

آقامون دربه در شد

مـــادرم بی پسر شد

مادرم وای مادرم۳

بین یه قوم یهود شعله ی آتیش ودود

مادری می دوه بــا یـــــه روی کبود۲

داره خون از چشای حسن(می بار۳)

رو زمینه تیکه های  یه (گوشواره۳)

آیــنــمون ترک خورد

زخم علی نمک خورد

مادرمون کتک خورد

مادرم وای مادرم۳

بستر

خیلی نحیفه تنت نـــا نداره بدنت

دیگه حرفی نزن مادر از کفنت۲

خیلی وقـته نــدیـــدم ازت(لبخندی۳)

داری انگار تو بار سفر(می بندی۳)

ببــیـن حال چشــامو

پاشو بــشــنـو دعامو

شونه کن بازموهامو

تویی داروندارم۳

نیلی شده روی تو خونیه پهلو ی تو 

مـنــو مــی کـشه این غم بازوی تو۲

چرا مادر می گـیری ازم(چشماتو۳)

چرا داری پنهون می کنی(اشکاتو۳)

 با همین حال خسته

پاشو پهلو شکسته

بابا دل بر توبسته

تویی داروندارم۳

شهادت

دارو ندارعلی همدم ویارعلی

منو تنها نذار کس وکارعلی۲

تا قیامت علی به دعات(مدیونه۳)

بی توزهرا زمونه برام(زندونه۳)

برا من  کـــم نذاشتی

جوونـــیــــتو گذاشتی

دادی توهرچی داشتی

گل صورت کبودم۳

کم شده نیروی توزرده گل روی تو

چه کــــنـــم نریزه خون پهلوی تو۲

حلالم کن دم آخری(یازهرا۳)

نذار حیدر تنها بمونه(بادنیا۳)

نکشم بانـگاهت

با غم دردوآهت

دیدن قتـلـگاهت

گل صورت کبودم۳

روز شهادت

ای همه باورمن سایه ی رو سرمن

مرو از بر من   مــرو مــادر من۲

مرومادرطوفانی نکن(دریارو۳)

مرو مادر بیچاره نکن (بابارو۳)

کــفـــنــت روبرومه

نگو کــــارت تمومه

دیگه مرگ آرزومه

مرو ای یاس علی۳

دست شکسته ی تو زانوی خسته ی تو

مـــنـــو می کشه این چش بسته ی تو۲

پاشو مادر نگاه نکن این(تابوتو۳)

دعا کردم بــالا بیــاری(بازوتو۳)

رنگ وروت خیلی زرده

رولـــبــــــــــت آه  سرده

مگه قـــنـــفــــذ چه کرده

مرو ای یاس علی۳

 

دانلودفایل

 

[ پنجشنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 1:9 ] [ محسن طالبی پور ] [ ]
زمینه شهادت فاطمیه92

آسمونا غصه می باره شب تاره برا حیدر

عازم سفـر داره می شه غریبونه چرامادر

تنها شــدن قسمت مرتـــضـی شده

مادر ببین دنیا چــه بی صفا شده2

وای

چشمام  بــی قرارن

بــاز ابـــــر بهارن

دارن خون می بارن

با دل خون  میگم وای مادرم مرو 

زیر بـارون میگم وای مادرم مرو

اگه صورت تو نیلی شد خدا رو شکر ندید بابا

اگه بدونه زمین خوردی نمی مونه تو این دنیا

خاکی شده چادر وصــله دارتو

روی زمین خونیه گوشواره تو2

وای

از صبرتو مادر

پرپر شد برادر

بین کوچه و در

با دل خون  میگم وای مادرم مرو 

زیر بـارون میگم وای مادرم مرو

 

دانلودفایل

[ شنبه دهم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 13:58 ] [ محسن طالبی پور ] [ ]
فاطمیه- شور-90- بهونه دل منه عشق تو

 بهونه دل منه عشق تو

بـهــونــه  دل  منه عشق تو

تـوی آب و گـل منه عشق تو3

بی عشقت می گیره دلم

بی عشقت فــقـیره دلم

بی عشقت کــویـر دلم-مادر مادر

یا زهـرا مادرکرم

بی بی بدون حرم

تو که شفیعه روز محشری

میشه برا ماها کنی مادری2

ما مـجـنـون پسرتیم

یک عمره دربه درتیم

تـو محـشر منتظرتیم-مادر مادر

یا زهـرا مادرکرم

بی بی بدون حرم

چی میشه منو ببری کربلا

ببری پایـیـن پـای سرجدا3

کربلا تو خونمونه

کربلا تو جونمونه

کربلا  آرزومـونه-مادر مادر

یا زهـرا مادرکرم

بی بی بدون حرم

سبک وشعر:طالبی پور 

 

دانلودفایل

[ دوشنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ 22:9 ] [ محسن طالبی پور ] [ ]
فاطمیه-91-شور-مسلمون توام

مسلمون توام

میـخـوام برات گریه کنم

یه عـمر به پات گریه کنم

تو روضه هات گریه کنم2

منو تا نفس میکشم اسیر خودت کن

شبیه به سلمان یه عمر فقیر خودت کن2

ای مادرارباب من یا زهرا یازهرا3

اگـه پریشـون توام

همیشه دلخون توام

آخه مسلمون توام2

خدایی که مولا نبود نبودی تو مادر

شیعه توی دنیا نبود نبودی تو مادر۲

ای مادرارباب من یا زهرا یازهرا3

تودردموخوب می دونی

بـازم  منـو می کشونی

کجا  بیـام  بی نشونی2

به کی بگم این غصه رو که تو بی مزاری

قـــرار دل عـــالمــی ولـی  بی قراری۲

ای مادرارباب من یا زهرا یازهرا3

بدونه دنیا نداره

تو هیچ کجا جا نداره

کسی که زهرا نداره۲

 میدونی اونی که یه عمر رو لبهاش یا زهراست

فردا که قیامت بشه شفاعت با زهراست۲

 ای مادرارباب من یا زهرا یازهرا3

 سبک وشعر:طالبی پور

 

دانلودفایل

[ دوشنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ 17:51 ] [ محسن طالبی پور ] [ ]
فاطمیه-زمینه91-طاقت ندارم ببینم یه دست به پهلوگرفتی

طاقت ندارم ببینم یه دست به پهلوگرفتی

بی  تو  توی  این  ماتم  و غـربت آروم آروم  می میرم

بی تو ای همـه هـسـتـی حـیـدر(از این زمونه سیرم2)

طاقت ندارم ببینم یه دست به پهلوگرفتی

باید بگی فاطمه جان چرا  ازم روگرفتی2

هر شب من با غم تو گریه میکنم

بــا اشـک نم نم تو گریه میکنم

 مرو مادر زینب

مرو باور زینب

مرو یاور زینب

فاطمه می دونی خـــــاطـــر تو  برا علی عزیزه

این شبا شب مرگ علیه (که لاله هات می ریزه2)

تمــوم دردم هــمیـنه امـانـتی بودی  پیشم

نگاه به چشمات میکنم دوباره شرمنده میشم2

بـعـــد تـــو راز دلـــم رو بــا کـی بگم

ای کاش که وقتی می ری با تو جون بدم

مرو مادر زینب

مرو باور زینب

مرو یاور زینب

 سبک وشعر:طالبی پور

دانلودفایل

[ شنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ 19:6 ] [ محسن طالبی پور ] [ ]
زمینه فاطمیه- 91-گلای باغبون

گلای باغبون

خدا کنه که باغبونی غنچشو پرپر نبینه

خدا کنه کسی گلای باغبونی رو نچینه

وای پیش من باغ من شعله ور

وای باغبـون پشت در. دربه در

خدامی دونه  بعد بابا خـونجـگرم از مدینه

دیگه آروم نمی شه ابر چشم ترم از مدینه

وای تا خدا می رسه ناله هام

وای روزگار بی وفـا شد برام

همه دیدن میــون کوچه حق پیمبر اداشد

با تازیونه دست زهرا از علی وقتی جدا شد

وای فاطمه دیگه حاجت رواست

وای دردم از سیلی بی هــواست

 سبک شعر:طالبی پور

 

دانلودفایل

[ شنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ 18:15 ] [ محسن طالبی پور ] [ ]
واحدفاطمیه-91-اگه علی تو عالم فدایی داشته باشه

 

کوچه

پاشو بریم کـه مادر نفس برات نذاشته (هوای این کوچه2)

تو بی وفایی جــایی نمی رسه تو دنیا(به پای این کوچه2)

مادر پاشو چیزی نمونده جون بدم

مادر پـاشو چــادرتـو تـکون بدم

بــزار رو شــونـم دستتو مادر

که چشم به راهه تو خونه حیدر

مـادر مـهـربــونم

مــادر قــد کمونم

دردو بلات به جونم

تویی که آسمونا هــمـه به زیر پاته(چرا زمین خوردی2)

قدم قدم تو کوچه نام علی رو بردی(وگـرنه می مردی2)

ای وای مادر سیلی به روی یاست

ای وای مادرخــاکی شـده لباست

می میرم از این حالی که داری

تـو زیـر بـارون لاله می کاری

مـادر مـهـربــونم

مــادر قــد کمونم

دردو بلات به جونم

فراق

بابا  دیگه تواین شهر از خوبیات نمی گن (امون از این دنیا2)

سلام مرتـضی رو  دیگه جواب  نمی دن(امون از این دنیا2)

بــابـا اجـر رسالتت ادا شده

سهم زهرا سیلی بی هواشده

ببین که از غم  موهام سپیده

تو  کوچـه خونِ دلم  چکیده

خزون شـده بهارم

دوبــاره بـی قرارم

هـوای گـریه دارم

پاشو  ببین  نسـیم غربـت و درد وماتم(صبر منو برده2)

پاشو ببین که زهرا به جرم عشق حیدر(تازیونه خورده2)

توی کـوچـه جونی نمونده برام

بابا ازدرد دیگه نمی دیدن چشام

نبـودی بـابـا راهم و بستن

شاخه یاس تو رو شکستن

خزون شـده بهارم

دوبــاره بـی قرارم

هـوای گـریه دارم

درو دیوار

فضه برس به دادم که جونمو گرفتن (بین درو دیوار2)

یـه عــده مردم  آزار توونمو گرفتن (بین درو دیوار2)

فضه دنیـا به طفل مـن وفا نکرد

درب و دیـوار محسنم ورها نکرد

میون کوچه آتیش و دوده

صبرم رو درد پـهلو ربـوده

فـضـه مـنو جفا کشت

غربـت مرتـضی کشت

ضربه دست وپا کـشت

چهل تا مردجنگی پشت در یه خونه (نامردیه والله2)

رو صورت گل یاس سایه ی تازیونه(نامردیه والله2)

ای وای بـسه عزیـزم و رها کنید

ای وای دست پهلوونم رو وا کنید

الــهــی زهــرا بـرات بمیره

همینجا پیــش چشات بمیره

فـضـه منو جفا کشت

غربت مرتـضی کشت

ضربه دست وپا کشت

بستر

اگر علی تو عالم فدایی داشته باشه (اونم تویی مادر2)

اگر که خونه ما صفایی داشته باشه (اونم تویی مادر2)

مادر پاشو خـون بـه دل بابا نکن2

مادر پاشـو اینـجـا مارو رها نکن

اگه بری تو دلم می گیره

اگه بری تـو بابا می میره

مـادر بی قرارم

امیـد رو زگـارم

بازم بمون کنارم

از اون روزی که مادر با  پهلوی شکـسـتـه (توبسترافتادی2)

خودت  شکستی  اما پرچم مرتضی  رو (به دست ما دادی2)

ای وای مادر جونی نمونده توتنت2

باغ لاله  شـده  تـمـوم  پـیرهنت

باهر نفس وای آتیش می گیری

روزی هزار  بار  داری می میری

مـادر بی قرارم

امـیـد رو زگارم

بازم بمون کنارم

بلال

حالا که  دم  دمای  غروب من رسیده (بگو اذون عشق2)

بخون که جون بگیره بال وپرشکستم (تو آسمون عشق2)

حال حیدر اشکم وجاری می کنه

حالا  غربت  حیدر و یاری میکنه

بگــــو دوبــاره  الله اکبر

تاکه عیان شه غربت حیدر

بازم خدا خدا کن

پیمبر و  صدا کن

خونمو با صفا کن

تـمـوم خــاطرات روزای  خـوب  بـابـا(تو شعله ها سوخته2)

گوشواره های خونیم بـا شعله های دست (یه بی حیا سوخته2)

بعــد بـــابــا تمـوم حرمتا شکست

دست کینه دستای مرتضی رو بست

چـــهـل نـفـر از خدا بریدن

علی رو پیش چشام  کشیدن

بازم خدا خدا کن

پیمبر و  صدا کن

خونمو با صفا کن

شهادت

تو این دمای آخرباگریه هات علی جان(میکشی زهرا رو2)

به خـاطـر تـو بوده که پشت سر گذاشتم (غمای دنیارو2)

غـصــه نخور به آرزوم رسیدم

دارم می رم فقط یه کم خمیدم

خدا میدونه ای مهربونم

بـرا ی زیـنب دلنگرونم

دار و نـــدار زهرا

علی  امام  تنها

شرمنـدتم به والله

ای تک سوار خیـبر دعا نکن برای (شَفای بیمارت2)

وقت سفـر رسیده کارم دیگه تمومه(خدا نگهدارت2)

تو قلب شب رخت سیاه به تن کن

دور از زینــب جسم منو کفن کن

جـسمم و بـردار ولی شبونه

بــزارکه قبرم مخفی بمونه

دار و نـــدار زهرا

علی امام تنها

شرمندتـم به والله

 سبک وشعر:طالبی پور

با تشکر از دوست عزیزم مهدی توزنده جانی

 

دانلودفایل

[ سه شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۱ ] [ 0:37 ] [ محسن طالبی پور ] [ ]
واحدفاطمیه-91-ای دل بخون

بخون ای دل

باز فاطمیه رسیده ودیده هامون از غصه تره

باز فاطمیه رسیده و شیعه بـین دیوار و دره

بازم زده پـرچـم عـزا

رو سـر در خونه خـدا

روضـه گرفتن همه برا

فاطـمه ی فـاطمیه ها

پیچیده بوی عطر یاس تو کوچه های شهرمون2

هـوا هـوای گـریه شـد( برای قبر بی نشون2)

بخون ای دل

ای دل بیا و بـخــون امشب روضـه غم  مادرمو

از کـوچـه و  از جسـارتی که گـرفت ازم مادرمو

ای دل بخون از غم حیدر

از آتـش و دود پـشت در

از حرمتی که شکسته شد

از چــادر خـاکـی  مـادر

برا زمین و آسمـون از صـورت نیلی بخون2

از مـادر فرشته ها( از کوچه و سیلی بخون2)

بخون ای دل

بستر

ای هستی مرتضی بمون بی تو دنیا دنیا نمیشه

خدا میدونه برا علی هیچ کی مثل زهـرا نمیشه

فـاطمـه جـان رو نگیـر ازم

تنـهـام نـزار تـو دیــار غم

دلـم گــرفـتـه از ایـن دنیا

کاشکی میشد جون بدیم باهم

یه کم دیگه دووم بیار به خاطر دل علی2

پرستـوی  مهـاجرم (تموم حاصل علی2)

مرو زهرا

زهرا برام سخته که تو روخسته و پریشون ببینم

زهرا برام سخـتـه به  والله  بسترتو گلگون ببینم

چرا  ازت  لـاله  می باره

نگـو بهم کـه  آخر کاره

بـدون  تـو غربت  علی

فاطمـه جان چاره  نداره

آروم آروم نفس بکش تو روجون مرتضی 2

رو پهلو دستت و نزار(جلوچشای بچه ها2)

مرو زهرا

سبک وشعر:طالبی پور 

 

دانلودفایل

[ دوشنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۱ ] [ 21:0 ] [ محسن طالبی پور ] [ ]
واحدفاطمیه89-به سبک میون این غوغا

شهادت-شعر:طالبی پور

رو شونـه حیـدر کـوهِ غم و درده

گریه کنـون دور فاطمه می گرده

میگـه پـاشــــو عـزیزم تـنها نزار علی رو

کنار درب و  دیوار  تــو  جــا نـزار علی رو

میگـــــه یگـانه دلــــدارم مــاه شب تارم نرو بمون کنارم

زهرا برام دعا کن تـا که جــون بـدم  با تو خزون بشه بهارم

پاشو دیگه زهرا

علی  شده  تنها

امون از این دنیا

دعا کـــن از غصه دق نکنه زینب

چادروقـتــی ســر می کنه امشب

خدا کنه حسینم آروم بگیره زهرا

توازدهام گریه حسن نمیره زهرا

داری می ری تـو ای خوبم من چه کنم با این خـونـه بی کسیها

با این غصه ای کــه بـاید زنده  باشم تو ایـن زمونه ی بی زهرا

پاشو دیگه زهرا

عـلی شده تنها

امون از این دنیا

فاطمیه-شعر:اشتری

یه عمره تو روضه-نفس کشیدم من

دوباره تا شهر-بلا رسیدم من

یه خونه ای تو این شهر هست که دلا رو برده

یه با نویی تو بستر اسم مارو آورده

گفته که نوکرای من شبهای جمعه از کرب و بلا بخونید

روضه برای من ازاون غریب تنهای  رو نیزه ها بخونید

مست می نابم

یه عمره بی تابم

مجنون اربابم

کبوتر  طبعم- پریده  تا  بالا

بازم شده فکرو-ذکرهمه زهرا

دوباره فاطمیه است دل همه کبوده

همش میگم ایشاالله این روضه ها نبوده

وای وای میگن توی کوچه به مادر سادات سیلی زده یه نامرد

وای وای هی میشه تو بستر این پهلو اون پهلو از شدت تب ودرد

مست می نابم

یه عمره بی تابم

مجنون اربابم

 سبک:طالبی پور

 

دانلودفایل

[ پنجشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۱ ] [ 1:44 ] [ محسن طالبی پور ] [ ]
زمینه وشور فاطمیه-90-دوباره فاطمیه رسیده از راه

 فاطمیه

دوباره فاطمیه رسیده  از راه

کار عالم فقط شده آه

می گیره قلب آسمون و ماه

(برا غم مادر2)

خیل فاطمیون زیر سیل بارون

 سینه میزنن از غمای مادر

 سینه می زنن پا به پای حیدر(وای2)

با دوچشم دریا می خونن

نوکرای زهرامی خونن

همنوا با مولا میخونن

یازهرا یازهرا

دوباره سر هر کوچه داره  پرچم

 داره می باره اشک نم نم

یکی میخونه مرثیه ی غم

(مرو مرو مادر2)

اگه تمـوم ابـرا یـا  تمـوم چـشـما

توی روضه مادرم ببارن

 تا قیامتم باشه کم میارن(وای2)

تاکه فاطمیست میخونم

عشق وعاشقی هست میخونم

دل توی مدینست میخونم

یازهرا یا زهرا

درب ودیوار

یه مادر میون شعله ها گرفـتار

نفـســـا شـــو گـرفته مسمار

شـده دنـــیـا براش تیره و تار

(بین درو دیوار2 )

دسته دسته هیزم وقتی شعله ور شد

دخـتر پـیـمــبر شکـستــه تـر شد

داغ محسن و دید و خونجگر شد(وای2)

شعله ها به دورش می پیچید

حرمـتـش رو آتیش نمی دید

نالـه شو خـدا هـم می شنید

یا فضهُ خذینی

خدایا بایـد از تازیونه پرسید

کــه چــرا مـادرم نمی دید

خودش وروی خاکا می کشید

(بین درودیوار2)

کاش میشدکه امشب روضه خون بخونه

از یـه مـــــادری کــه قـدش کمونه

از دل یـه کـوچه که غرق خونه(وای2)

وای که میخ درخـوب میدونه

مادرم چـرا نـیـمـه جـونه

بـیـن درب و دیوار میخونه

یا فضهُ خذینی

شهادت

بمون ای گل صورت کبودحیدر

پـاره ی پـــیـــکــــر پیـمبر

آخـــه دنیا نمی شه بی تو  سر

(مرومرو زهرا2)

فاطمه نگاه کن غصه کرده پیرم

مثل تـــو مـنـم از زمونه سیرم

وقتی تونباشی میخوام بمیرم(وای2)

بارونی شـده ابـــر چشام

دیگـه نــا نـداره  زانوهام

بی توزندگی رو نمی خوام

زهرا بمن العزا

عزیزم بی تو تاریکه روزگارم

دیگــه من دلخـوشی  ندارم

مثـل  ابـر بـهاری  می بارم

(اگه بری زهرا2)

خنده های گرمـت دیگه پر کشیدن

روزی کــه منــو چهل نفر کشیدن

پیش تو با چشمای تر کشیدن(وای)

رنگ وروت چه زرده فاطمه

دوری از تـــو  درده فاطمه

خــونـه بی تو سرده فاطمه

زهرا بمن العزا

 

سبک وشعر:طالبی پور

 

دانلودفایل

[ پنجشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۱ ] [ 1:25 ] [ محسن طالبی پور ] [ ]
فاطمیه-زمینه89

فاطمیه

آی شیعه ها باز ماه عزای مادرمونه2

حضرت حیدراز غم مادر باز پریشونه2

داره مـیاد از عـالم بالا

نوای غم حضرت مولا

روضه میخونه ازغم زهرا2

از اون روضه ای کـه داغ همست

از حـرمـتی که تو کوچه شکست

ای وای مادرم4

توی مدینه دور یه خونه آتیش و دوده2

گـوشه چشم آسـمـونـم ازغصه کبوده2

یکی دل مولامون وخون کرد

تو کوچه مصیبت زدمون کرد

بمیره که بی مادرمون کرد2

ای کاش تو کوچه دستاش می شکست

دسـت  عــلـی رو وقــتـی که می بـسـت

ای وای مادرم4

کوچه

میچکه روی خاکای کوچه اشکای مادر2

انگاری دنیـا رو نمی بینه چشمای مادر2

دل کوچیکم باز پره غوغاست

دیـده هـای من دیـده دریـاست

آخه مادرم تو کوجه تنهاست 2

حالا خـودشـو داره میـکشـه

جای دو تا دست رو صورتشه

ای وای مادرم۴

وای مادرم بـا چـادر خـاکـی روی زمـیـنه2

اون کـه بـا سیلی مادرمو زد خیر نمی بینه۲

انگاری دیـگـه از پـا نشسته

سختـه بـدوه بـا پای خسته

خـدا چـه کنم راهشو بسته2

ای کـاش مادرم زنده بمونه

ای کاش بتونه برگرده خونه

ای وای مادرم۴

زمینه بستر

بـاز توی بستـر هستی بابا افتاده از پا2

از غـم مـادر داره می لرزه زانوی بابا2

می دونه شده روزای آخر

می دونه که باید بره مادر

داره می میره فاتح خیبر2

می بینه ولی باور نداره

مادر که بره یاور نداره

ای وای مادرم۴

از تن ما در داره دوباره لاله می ریزه2

از نفسای خسته بابا نـالـه می ریزه2

داره   می بـار ه  دیـده   بـابـا

روی شونه هاش پر شده غمها

می خونه همش زهرا یا زهرا2

خون از چشای بابا می باره

ای کاش مادرم طاقت بیاره

ای وای مادرم۴

سبک وشعر:طالبی پور

 

دانلودفایل

[ سه شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۰ ] [ 0:3 ] [ محسن طالبی پور ] [ ]
فاطمیه-شـــور89

مادر بی مزار

مادر تو همونی که مزارت توی قلبمه

مادر یه نشونی بده دوری دیگه بسمه2

مادر بی مزارم   بی قرارم ( قبرتو نشون بده3)

مادر جون حسینت روزمحشر (بیا منم امون بده3)

محتا جتم (من به والله۲)

می بینمت  ( انشاالله۲)

 مادر مادر

دلواپسمی حس می کنم باز تو کنارمی

مادر تو بدیهای زمونه بی قرارمی2

مادر این بی پناه و غرق آه و( از خودت جدا نکن3)

مادر جان گرچه پستم هر چه هستم (دیگه منو رها نکن3)

محتا جتم (من به والله۲)

می بینمت (  انشاالله۲)

 مادر مادر

 

دانلودفایل

 

[ دوشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۰ ] [ 21:19 ] [ محسن طالبی پور ] [ ]
فاطمیه-واحد89-2

فراق پیامبر(ص)

بعـد تو  بـابـا دو دیده دریـا  شده ام

بعـد تو بـابـا اسیر این غمها  شده ام۲

دیگه نمونده برا من غیر علی همنفسی

 سخته برام زنده بودن تو این همه دلواپسی

خسته شدم از این زمونه درو دیوار این خـونه روضه هجرون می خونه

دخترت اگـر چـه جـوونـه ولی بـی تـو نمی تونه توی این دنیا بمونه

چی میشه دعاکنی

زهـراتـو صدا کنی

مهمون خـدا کـنی بابا جون

واویلا از بی کسی واویلا 

اگرموندم دلخـوشم فقط با عشق علی

می میرم بـابـا نباشه اینجا عشق علی۲

آخر منو مهربونم غربت حیدر میکشه

آخرمنو گریه هـای هر شب دلبر میشکه

هر شب دعای من همینه دعای این دلغمینه خدا مرگمو برسون

هر شب میام سوی مزارت میشم بابا بی قرارت بـا این پاهای نا توون

چی میشه دعاکنی

زهـراتـو صدا کنی

مهمون خـدا کـنی بابا جون

واویلا از بی کسی واویلا

شب شهادت

علی دیگه بودن تو دنیـا سخته برام

بیا کـنارم تـمومـه چـون کار نفسام۲

نگی یه وقت پیش خودت میرم و رهات میکنم

غصـه نـخـور یـاور من تو محشر پیدات میکنم

صد بارم اگه دنیا بیام جونم وفدات میکنم  یه وقت نگی که بی کسم

این دم آخر دلواپسم آخـه غـریـبـیتو دیـدم ای مونس و هـمـنـفسم

ای یار دل بی قرار

یـارتـو تـنـها نذار

بی کسم تو این دیار

فاطمه

واویلا از بی کسی واویلا

می میره حیدر چشماتو بارونی می بینه

وقتی تو رو با لـبـاسای  خونی می بینه۲

ای  یاس خوشبوی علی شـبـیه آلاله شـدی

خیلی زوده داری میری تازه هجده ساله شدی

میخوام که تـو آروم کنم گریه امونم نمیده گریه نکنم چه کنم

وقتی میبینم که گل من قدو قامتت خمیده گریه نکنم چه کنم

ای یار دل بی قرار

یـارتـو تـنـها نذار

بی کسم تو این دیار

فاطمه

واویلا از بی کسی واویلا

سبک وشعر:طالبی پور

 

دانلودفایل

[ شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰ ] [ 19:13 ] [ محسن طالبی پور ] [ ]
فاطمیه-نوحه زمــیــنـه89

فاطمیه

1

فاطمیه قصه غم ودرد حیدره

فاطمیه مادری بین دیوارو دره

تو فاطمیه دلا میگیره عزیز حیـدرشـفـا میگیره

تو فاطمیه خدا ی اعلی بـرای زهـرا عزا میگیره

فاطمه یافاطمه4

تاتوهستی مادرم غمی نیست از بی کسی

میدونم فردا میای.تو به دادم میرسی

عزیزحیدر.تویی همون که میون قلب خدا نشستی

ضمانتم رو پیش خدا کن.ای آبروی تمام هستی

فاطمه یا فاطمه4

2

گل من دووم بیار توی آشفتگی

علی رو تنها نذار تو خزون زندگی

یه عمریه تو کنار مایی برام دعا کـن حاجت روایی

گل پیـمـبر بـهـار حـیـدر خـدا  نـیـاره دم جدایی

فاطمه یا فاطمه4

با خودت زهرا مـنـو بـبـرم از ایـن دیار

بیا رحمی کن به این دو تا چشم بی قرار

به آه و ناله تو خو گرفتی چرا زحیدر تو گرفتی

چرا برای نماز شبهات تو مخفیانه وضو گرفتی

فاطمه یا فاطمه4

3

دعا کن مادر برام مدینه باشم یه شب

که من از این آرزو رسیده جونم به لب

نشـونـی مـیـخـوام بـیـام زیـارت  رهـا بشم از غم اسارت

یه عمره گریون شدم از اینکه توکوچه ها شد به تو جسارت

مادرم وای مادرم4

تو تنها نزار که منم چشم انتظار

روز محشر مادرم به منم محل بزار

به یادت هستم به یاد من باش تو روز محشر ببینمت کاش

میگن کسی که علی بخوادش میریزی جنت رو زیر پاهاش

مادرم وای مادرم4

4

شب و بغض کودکان شب و تابوت عزا

شب وجسم فاطمه روی دوش مرتضی

سکوت و گریه دل شکسته کبود ونیلی دوچشم بسته

حالا که زهرا شفا گرفته علی تو دستاش عصا گرفته

مادرم وای مادرم4

اونقده پرپر زدم که فتادم از نفس

دیگه فضه جون دادم تو به فریادم برس

باید خودم رو فدا میکردم تا نذرم ومن ادا میکردم

تو ای زمونه زدست غربت باید علی رو رها می کردم

فاطمه یا فاطمیه4

اونقده بی کس شدم که دارم می رم زیاد

بیا حیدر پیش من دلن آرامش میخواد

بیا کنارم ابو ترابم که غربت تو شده عذابم

دیگه پس از من تو نیمه شب زیاد دعاکن برای زینب

فاطمه یا فاطمه4

 سبک و شعر طالبی پور

دانلودفایل

[ چهارشنبه دهم اسفند ۱۳۹۰ ] [ 23:24 ] [ محسن طالبی پور ] [ ]
واحدفاطمیه-89-سخته به والله دیدنت ای پهلوون

 

 

فراق پیامبر(ص)

بعد تو بابا توی این دنیا فقط علی رو دارم2

فقط خدا می دونه که کشته منو غصه یارم2

شب و روزم با غم غربت عـلی میـادو مـیـره

میشه بابا دعاکنی که خیلی زود زهرا بمـیره2

بدون تو قلب من شکسته

جوونم اما جوون خـسـته

زمونه دست علی رو بسته

می بینم غریـبـی یـارمو

ای خدا اشـکای دلـدارمو

وقتشه کبوترم کن2

رفتی تو و یـار مـنو یار علی چشم پرآبه2

چشمای من شرمنده روی گل  ابـوترابه2

 تو رفتی و مـزد منو تو کوچه ها بـا سیـلی دادن

علی میگه طاقت بیار ولی غـمـام خیلی زیادن2

فراق تـو صبرموربـوده

آخه کسی یارمـا نبوده

باباببیـن صورتم کبوده

می بیـنم غـریـبی یارمو

 ای خـدا اشکای دلدارمو

وقتشه کبوترم کن2

بلال

اذان بگو تا که دل شیدای من (آروم بگیره2)

زهرا داره از غربت وتنهایی (علی می میره2)

یادت میاد روزایی که بابام میگفت تو این مدینه

که دخترم عمر منه نشه روزی (بلا ببینه2)

ببین حالا حال وروز مارو

خزون این باغ نوبهارو

(غریبی شیر ذوالفقارو)2

از غم حیدر شدم بی شکیب

اشهد ان علی غریب

میمیرم زداغ حیدر2

بگو بالا ماذنه ها تا به ابد (حیدر غریبه2)

اذان بگو تا بدونن زهرا داره(از غم می میره2)

اذان بگو به یاد اون قدیمای شهر مدینه

روزایی که نیلی نبود دست منو(پهلووسینه2)

حالا دیگه از زمونه سیرم

دارم از این شهر غصه میرم

دعا بکن خیلی زود بمیرم2

از غم حیدر شدم بی شکیب

اشهد ان علی غریب

میمیرم زداغ حیدر2

درو دیوار

سخته به والله دیدنت ای پهلوون با دست بسته2

سخته دویـدن بیـن ایـن نامحرما با پای خسته2

علی پـاشو چهل نفر دارن میان به سمت خونه

اینامیخوان منو تـو رو جـدا کنن با تازیونه2

تا پای جون یـار تو می مونم

بـا ایـن قدو قامـت کـمـونم

اگرچه دارم می ریـزه خـونم

یا علی بین درو دیوارم

میخ در داره میده آزارم

دست ازت بر نمی دارم2

نمی زارم یک لحظه هـم با غصه ها تنهـا بمـونی2

ای یـار مـن غـمخـوار من تو شعله ها تنها بمونی2

غریب مـن غـصه نـخـور آخـه هـنـوز زهـرا نمرده

هنوز دا ری تواین دیار برا خودت یه دل سپرده2

عـلی دوبـاره بـرام دعا کن

به جای من هم خدا خدا کن

برو دیگه فضه رو صـدا کن

یا علی بین درو دیوارم

میخ در داره میده آزارم

دست ازت بر نمی دارم2

 کوچه

پاشو بریم تا خونمون مادر دیگه( راهی نمونده2)

با دست کوچیکش حسن از چادرت (خاک وتکونده2)

شرمندتم نشد برات بشم سپر میون کوچه

نشد کنم از مادرم دفع خطر(میون کوچه2)

حالا که جای علی نشستند

چرا دیگه راه مارو بستند

بگوچرا ابروتو شکستند

میکشه داغ مدینه منو

داغ این شکسته سینه منو

قاتلم کوچه غمهاست2

ابرچشام بارونیه از روضه (غمناک کوچه2)

پیدا شده گوشواره هات از رد خون (میون کوچه2)

اینقدرنگوچیزی نگم به بابا هم هیچی نمیگم

از سیلی و هر چی که اومدبر سرت (چیزی نمی گم2)

نمی گم از یاس ارغوانی

باغ امیدی که شد خزانی

از کوچه ودست ناگهانی2

میکشه داغ مدینه منو

داغ این شکسته سینه منو

قاتلم کوچه غمهاست2

بستر

سرزده از ماه رخت پاییز غم(ای نوبهارم2)

روتو نگیر از حیدرت جز تو که من( کسی ندارم2)

تو شهری که علیه تو جواب سلام نداره حتی

اگه بری علی میشه غریب تراز (تموم دنیا2)

پیشم بمون یار مهربونم

پیشم بمون سرو قد کمونم

پیشم بمون ای بهشت خونم2

زندگی بی تو چقدردلگیره

فاطمه بری علی می میره

فاطمه بمون کنارم2

داری می ری بازم به من نمیگی از(کوچه نیلی2)

از کوچه ای که پر شد ازدردوغم و(صدای سیلی2)

گل کرده در پیرهنت الاله ویاس وشقایق

زخمای رو باغ تنت سه ماه که(داده منو دق2)

رنگ نگاهت پریده بانو

قامت تو شد خمیده بانو

از نفست خون چکیده بانو2

زندگی بی تو چقدردلگیره

فاطمه بری علی می میره

فاطمه بمون کنارم2

وصیت

بعد من حیدر جون تو جون حسن(جون حسینم2)

دلواپسم  از  کربلا  و  ریختن  (خون حسینم2)

تو شبهایی که میکنن زدوری من بی قراری

یادت باشه یه ظرف آب بالاسر(حسین بزاری2)

دیگه رسیده شب وصالم

پسر عموکن دیگه حلالم

شکسته از غصه پروبالم2

این دلم دیگه هوایی شده

حال من کرببلایی شده

جون تو جون حسینم2

زینب بیا پیشم بشین میخوام برات (روضه بخونم2)

یکی داره صحرایی از گردوغبار (میده نشونم2)

به جای من قرآن بگیر بالا سر غریب مادر

به جای من بوسه بزن به حنجر( غریب مادر2)

توغصه میشم دوباره یارت

میام تو گودال غم کنارت

میشم غریبونه غصه دارت2

این دلم دیگه هوایی شده

حال من کرببلایی شده

جون تو جون حسینم2

غسل

اسمابریز آب روان بر پیکر(ماه کبودم2)

دیدی فلک ازمن گرفت هستی من(بودونبودم2)

بیا ببین رو بازوهاش ورم داره باغ خزونه

خدای من چرا روی پهلوی اون( لخته خونه2)

گناه زهرای من چی بوده

که گوشه چشم اون کبوده

کبوده یا رنگ داغ ودوده2

بی کس وتنها شدم واویلاه

همدم غمهاشدم واویلاه

وای من از بی حبیبی2

ای وای من از سرو رعنای علی (چیزی نمونده2)

دست فلک بر پیکر مهتاب من(لاله نشونده2)

به بچه هام گفتم آروم گریه کنن زبون بگیرن

خدا کنه توغصه ی بی مادری(ازغم نمیرن2)

چیکارکنه این غریب وتنها

چیکار کنه از فراق زهرا

چیکارکنه با غم یتیما2

 بی کس وتنها شدم واویلاه

همدم غمهاشدم واویلاه

وای من از بی حبیبی2

بعد از شهادت

اینکه گرفته تو بقل زانوی غم(سردار بدره2)

سردار روز خندق اینکه دلش(دنیای درده2)

بی فاطمه نمیدونه چیکار کنه دلش شکسته

غریبونه کنار اون دیوارو در (از پانشسته2)

بارون چشماش میگه غریبه

ازغصه زهرا بی شکیبه

میمیره از دوری حبیبه2

مرتضی جون به لب ومضطره

تو چشاش روضه نیلوفره

قاب یه صورت نیلی2

منتظره تا شب بشه با قلب خون (بره زیارت2)

تنهاو بی یارو غریب ونیمه جون (بره زیارت2)

کنار یه قبر غریب مردی بزرگ روضه میخونه

توروضه هاش مصیبت یه کوچه (نامهربونه2)

ای تاقیامت قرارحیدر

پاشوببین روزگارحیدر

گریه وآه گشته کار حیدر2

مرتضی جون به لب ومضطره

تو چشاش روضه نیلوفره

قاب یه صورت نیلی2

شعر: اشتری-طالبی پور

سبک:طالبی پور

 

دانلودفایل

[ دوشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۰ ] [ 23:6 ] [ محسن طالبی پور ] [ ]
فاطمیه-شور89

شور فاطمیه

آرزومه مـادر عقـده قلبم وا شه

روزی بیاد مادر مزار تو پیدا شه

مادر خـوب مایی

تو دل ما غوغایی

تو شب مازهرایی زهرایی زهرایی

دسـتم بـه دامـانت محشر بیا مادر

ما بی کسیم اونجا ای صاحب کوثر

زهرا اغیثینی

میان آن کوچه نصیب قلبم غم شد

علی علی گفتم برای من مرهم شد

سیلی زدو افتادم

نشنیدش فریادم

پیش حسن جون دادم جون دادم جون دادم

دستـم بـه دیوارو

چشمام شدن تارو

دیگه نمیدیدم یک لحظه دنیا رو

زهرا اغیثینی

مرو مرو زهرا دل علی میگیره

مرو مرو زهرا بی تو علی میمیره

یاد درو دیوارم

با غم تو میبارم

از زمونه بیزارم بیزارم بیزارم

نفرین به دستی که آتش به باغم زد

رفـتـی و گـلـهای بـاغ مـرا غـم زد

زهرا اغیثینی

 

دانلودفایل

[ شنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۰ ] [ 23:37 ] [ محسن طالبی پور ] [ ]
فاطمیه-شور

شور فاطمیه

یه مادر میون دود و آتیش تو موقع رهائیش علی علی رولبهاش

یه آقا با دو تادست بسته   با یه دل شکسته  دلنـگرون زهراش

دوتا عاشق دو تا تنهاتوچشاشون پر از دریا

یکی بـا صورت نیلی یکی افتاده بود از پا

(یا زهرا مادر بی مزارم3)

تو کوچه چهل تا مرد جنگی دیدم با قلب سنگی مادرمو می زدن

هراسون تو کوچه می دویدم جلو چام می دیدم بابامونو می برن

غم مادر نفسگیره دیگه یک لحظه هم دیره

به خدا زیر دست وپـا مـادرم داره می مـیره

(یا زهرا مادر بی مزارم3)

مغیره بشکنه کاشکی دستا ت میمیرم از این جفات گل منو تو کشتی

همیشه ببـاره کاشـکی چشما ت میون آتیشه جات گل منو تو کشتی

زدی آتیش بـه گلـخونه  حا لا یاسم پریشونه

دیگه با این جـسارتها می دونم که نمی مونه

(یازهرا مادر بی مزارم3)

 شعر:طالبی پور

سبک:مال من نیست

 

دانلودفایل

[ شنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۰ ] [ 23:36 ] [ محسن طالبی پور ] [ ]پاتوق عمارها ، اخبار ، صالحون