آخــرین پلاک

شعر و سرود اهلبیت علیه السلام همراه با سبـک

واحد-شهادت امام سجاد(ع)-90

امام سجاد(ع)

غصه های کربلا منورها نمیکنه

گریه دردای منودیگه دوا نمیکنه

یه عمره آسمون چشام پر از ستار ست

تو خاطرم همیشه سری به روی نیزست

گریه میکنـم زمـونی کـه گـهـواره میبینم

گریه میکنـم تـا یه طفل شیرخـواره میبینم

گریه میکـنم تا که گوش و گوشواره میبینم

وای وای از اسیری ای خدا

سرخی چشای من از اون غروب پر غمه

رد تـازیـونـه هـا هـنـوز به روی شونمه

غروبی کـه یـه لشکرجگرم وسوزوندن

میون دشت وصحرا عمه هامو دووندن

کاش میمردم و ولی کربلارو نمیدیدم

کاش میمردم و غم معجرا رو نمیدیدم

کاش میمردم واسیر عمه هارو نمیدیدم

وای وای از اسیری ای خدا

شعروسبک:طالبی پور

 

دانلودفایل

[ جمعه نوزدهم اسفند ۱۳۹۰ ] [ 10:3 ] [ محسن طالبی پور ] [ ]
شهادت امام سجاد(ع)-89

امام سجاد(ع)

یعقوب دشت کربلایم

فرزند شـاه سـرجدایم

عرش خدا زیروزبر شد

(زگریه هایم2)

یه عمریه غم بابا روی قلبم تازه مونده

دیگه طـاقت نمیـاره این دل جا مونده

بابابابا (بای ذنب قتلت)

آتش میون خیمه دیدم

با پای مجروحم دویدم

دیدم سربابابه نیزه ست

(وقتی رسیدم2)

خودم دیدم روی خـاکـا تن بابام پر خونه

خودم دیدم تـوی مـقـتـل عـمه پریشونه

بابابابا (بای ذنب قتلت)

شعروسبک:طالبی پور

 

دانلودفایل

[ جمعه نوزدهم اسفند ۱۳۹۰ ] [ 9:56 ] [ محسن طالبی پور ] [ ]
زمینه شهادت امام سجاد(ع)

امام سجاد(ع)

ای زهرجفا-راحت کن مرا

یه عـمر عزادار کربلام

رمق نمونده از غم برام

منو بـبـراز اینجا خـدا

(آروم بگیره ناله هام2)

لـب تـشنه به یاد یار

می رم من از این دیار

ای فـرزنـد مـن بـیا

برام کمی تربـت بیـار

واویلاه زبی کسی

وای از کربلا-وای از خیمه ها

یه بی حیای با آتش رسید

دلامـون بـه آتـش کشید

یادم میاد اشک عمه رو

که روی خاکا می چکید

گفتم عمه جان نـبار

عـلـیـکـن بالـفرار

ایـنـجا دودو آتیشه

(رقیـه روتـنها نزار2)

واویلاه زبی کسی

مردم ای خدا-در شام بلا

یه عده نامرد پیدا شدن

اسیر دست دنـیا شدن

زبسکه با سنگم میزدن

(گـلـای دردم وا شدن2)

وای از طعنه های شام

سنگ بارون زروی بام

ای وای از جسارتا

(به راس سقاو بابام2)

واویلاه زبی کسی

 

دانلودفایل

[ پنجشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۰ ] [ 21:26 ] [ محسن طالبی پور ] [ ]پاتوق عمارها ، اخبار ، صالحون